Sò điệp Nhật nguyên vỏ 1 kg

250.000 Kg

Sò điệp Nhật nguyên vỏ được đánh bắt ở vùng biển Hokkaido của Nhật Bản.

Con sò có kích thước to, thịt và cồi chắc, ngọt, đặc biệt sò điệp có tính mát và rất giàu giá trị dinh dưỡng.

Sản phẩm đóng gói mỗi túi 1 kg

Hết hàng